Polityka prywatności

Polityka prywatności Luxkon

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.luxkon.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem’’).
 2. Właścicielem Serwisu jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LUXKON S. Jacolik, E. Studziński, K. Studziński Spółka Jawna z siedzibą w Koninie (62-500) przy ulicy Kolskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000060347, REGON: 310002565, NIP: 6650000628, numer telefonu: +48 63 242 95 55 wew. 21, fax +48 63 242 95 55 wew. 36; e-mail: luxkon@luxkon.pl. (zwany dalej: ,,Luxkon’’).

II. ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym (zwani dalej: "Użytkownikami") skontaktowanie się z Luxkon za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwanego dalej: "Formularzem").  
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem  Formularza jest Luxkon.
 3. Luxkon stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest  wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Luxkon.  
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.
 7. Dane osobowe Użytkowników zostaną powierzone na rzecz podmiotu administrującego systemami informatycznymi Luxkon.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
  a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO;
  b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie art. 16 RODO;
  c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
  d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
  e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO.
  W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem lub adresem lub nr telefonu, wskazanym w Postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza.
 9. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

III. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Skontaktowanie się z Luxkon za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
  a) imienia i nazwiska,
  b) adresu e-mail.
 2. W szczegółowej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie do Luxkon w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.
 3. Luxkon przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

IV ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij

Close